fbpx

Hvad vi kan hjælpe med

Vi har i over 10 år udbudt e-learning kurser via samarbejdspartnere. MitKursus.dk er en white-label løsning, hvor det er jer selv, der fremstår som kursusudbyder og har kundekontakt, mens vi sørger for udvikling, drift og support.

MitKursus.dk portalen

Vores kerneprodukt er MitKursus.dk portalen, hvor vi har kombineret klassisk e-learning funktionalitet med kunde- og brugerorienteret selvbetjening af kurser, som genererer indtægt for jer uden nogen form for teknisk indsats.

Udvikling, drift og support

Vores egenudviklede portal, der naturligvis understøtter gængse formater som SCORM og xAPI, giver os friheden til at tilpasse og udvikle den perfekte løsning til jer og naturligvis jeres kunder.

Kursusudvikling og rådgivning

Vi har omfattende viden om formidling via en skærm og kan også hjælpe jer med at udvikle jeres nuværende tilstedeværelseskurser som e-learning eller blot digitalisere jeres interne uddannelse og træning.

Tag ikke blot vores ord for gode varer, for vi har kurserne, kunderne og tilmeldingerne til at bevise succesen,
og vi demonstrerer gerne jeres muligheder for jer…

AKTIVE KURSER 

KURSUSUDBYDERE

ÅRLIGE TILMELDINGER